Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Để quản lý kết nối mạng không dây trên máy tính Windows 10, bạn có thể sử dụng các ứng dụng Cài đặt hoặc Control Panel. Tuy nhiên có nhiều cài đặt nâng cao bạn không thể tìm thấy trên ứng dụng Cài đặt hay trên Control Panel. Trong trường hợp này bạn có thể sử dụng Command Prompt.

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

1. Xem lại cấu hình mạng không dây đã lưu trên máy tính của bạn

Mỗi khi bạn kết nối tới một điểm truy cập không dây, hệ thống sẽ tự động tạo một profile cho điểm truy cập đó và lưu lại trên máy tính, bạn có thể xem lại tất cả các profile này bằng cách truy cập Command Prompt và nhập dòng lệnh dưới đây vào:

Netsh WLAN show profiles

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện một danh sách liệt kê các điểm truy cập không dây lưu trên máy tính của bạn.

Ngoài ra bạn cũng có thể hiển thị giao diện thang đo cho từng điểm truy cập bằng cách gõ dòng lệnh sau:

Netsh WLAN show profiles interface=”Wireless_Interface_Neme”

2. Xem thông tin driver adapter

Nếu muốn xem thông tin adapter mạng không dây trên máy tính, bạn có thể sử dụng câu lệnh dưới đây:

Netsh WLAN show drivers

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Các thông tin về driver hiện tại được cài đặt trên máy tính của bạn sẽ được hiển thị, bao gồm nhà cung cấp, phiên bản, loại tín hiệu radio, hỗ trợ hiển thị mạng không dây….

Bạn luôn có thể sử dụng lệnh dưới đây để xem tất cả các tính năng hỗ trợ mạng không dây:

Netsh WLAN show wirelesscapabilities

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

3. Xem cài đặt adapter

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Khi bạn cần xem những thông tin cụ thể của mạng không dây như loại tín hiệu radio, kênh, tín hiệu mạng và loại chứng chỉ xác nhận máy tính của bạn đang sử dụng, bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây:

Netsh WLAN show interfaces

Các thông tin về adapter trên máy tính của bạn sẽ được hiển thị. Nếu muốn xem bất kỳ thông tin một adapter nào đó, bạn có thể sử dụng câu lệnh dưới đây:

Netsh WLAN show interface name=”Interface_Name”

4. Khôi phục mật khẩu bất kỳ mạng không dây nào lưu trữ trên máy tính của bạn

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Giả sử trong trường hợp bạn bị mất mật khẩu hoặc quên mật khẩu kết nối Wifi, bạn có thể sử dụng câu lệnh dưới đây để xem lại mật khẩu:

Netsh WLAN show profile name=”Profile_Name” key=clear

Ngoài ra bạn có thể xem mật khẩu Wifi hiện tại thông qua Wireless Adapter Properties trong Control Panel.

5. Ngắt tự động kết nối điểm truy cập ngoài phạm vi kết nối

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Đôi khi máy tính Windows 10 của bạn được thiết lập tự động kết nối tới các điểm truy cập.

Tuy nhiên sau đó bạn nhận thấy rằng máy tính của mình luôn kết nối tới các điểm có cường độ sóng rất yếu, hoặc cố kết nối tới các điểm ngoài phạm vi kết nối. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng dòng lệnh sau để ngắt tự động kết nối điểm truy cập ngoài phạm vi kết nối:

Netsh WLAN set profileparameter name=”Profile_Name” connectionmode=manual

Windows 10 sẽ ưu tiên kết nối tới các điểm truy cập mà bạn chọn tự động kết nối, nếu muốn di chuyển một điểm truy cập vào danh sách ưu tiên, các bạn sử dụng lệnh:

Netsh WLAN set profileparameter name=” Profile_Name” connectionmode=auto

6. Xóa profile mạng không dây đã lưu trên máy tính của bạn

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Khi không cần kết nối tới một mạng không dây nào đó, hoặc mạng đó không còn khả dụng, hoặc cần reset lại cài đặt, bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây để xóa cấu hình mạng không dây đã lưu trên máy tính của bạn:

Netsh WLAN delete profile name=”Profile_Name”

Nếu không nhớ được tên mạng không dây, bạn có thể sử dụng Netsh WLAN để liệt kê tất cả profile mạng không dây đã lưu trên máy tính của bạn.

Lưu ý: Windows 10 có khả năng đồng bộ các cấu hình mạng không dây giữa các máy tính khi bạn sử dụng tài khoản Microsoft được đồng bộ và kích hoạt.

Tuy nhiên, khi bạn xóa profile một mạng không dây trên máy tính, tất cả những thay đổi sẽ không đồng bộ với các thiết bị khác.

7. Nhập và xuất thông tin điểm truy cập

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Trên Windows 7, người dùng có khả năng nhập và xuất các profile điểm truy cập bằng cách sử dụng Control Panel.

Trên Windows 8.x và Windows 10, Microsoft đã loại bỏ tính năng này. Thay vào đó là khả năng đồng bộ lên tài khoản Microsoft. Tuy nhiên, nếu cần nhập hoặc xuất thông tin điểm truy cập, bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây:

Netsh WLAN export profile key=clear folder=”Folder_Path”

Nếu muốn xuất một profile mạng cụ thể, tới đích theo đường dẫn cụ thể, bạn sử dụng lệnh dưới đây:

Netsh WLAN export profile name=”Profile_Name” key=clear folder=”Folder_Path”

Thông tin xuất ra sẽ được chứa trong file XML, bao gồm cả mật khẩu đăng nhập do đó bạn nên lưu giữ ở nơi an toàn để tránh bị người khác đánh cắp.

Bạn cũng có thể sử dụng các file XML đã xuất ra để nhập lại thông tin vào máy tính trên tất cả tài khoản, bằng cách sử dụng dòng lệnh:

Netsh WLAN add profile filename=”File_Path.XML”

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

8. Báo cáo mạng không dây adapter

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Nếu cần khắc phục kết nối tới các điểm truy cập, bạn phải có một bản báo cáo chi tiết để theo dõi và phát hiện vấn đề.

Để tạo một bản báo cáo chi tiết, bạn có thể sử dụng câu lệnh dưới đây:

Netsh WLAN show WLANreport

Bản báo cáo được tạo ra theo đường dẫn sau:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WLANReport\WLAN-report-latest.html

File sẽ được xuất ra theo đường dẫn sau, các bạn copy và dán vào trình duyệt để xem.

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Sau khi bản báo cáo WLAN được tạo ra, bạn copy và dán đường dẫn vào thanh địa chỉ trình duyệt Web để xem.

Ngoài ra báo cáo WLAN cũng hiển thị tóm tắt thông tin card mạng (network adapter) được cài đặt trên hệ thống của bạn, các phiên bản thành công/thất bại, nguyên nhân ngắt kết nối….

9. Những thông tin khác

Sử dụng Command Prompt để quản lý mạng không dây trên Windows 10 như thế nào?

Bạn có thể thiết lập cài đặt nhiều mạng không dây thông qua ứng dụng Settings (Cài đặt) và Control Panel. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây để xem, cài đặt và khắc phục sự cố thiết lập mạng không dây:

Nhập dòng lệnh Netsh WLAN vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter để xem các lệnh có sẵn khác.

Goodluck!

Leave a Reply

avatar
  Theo dõi  
Thông báo về